Jun 20, 2018
Jak pomagamy Klientom określić cel działań?

Klienci agencji marketingowych dzielą się zazwyczaj na dwie grupy. Pierwszą stanowią osoby mówiące wprost: „Wy się na tym znacie, więc poprowadźcie nas za rękę”. Druga to ci, którzy mają już określoną – często bardzo dokładnie – wizję działań.

Filip Lewandowski

Wspólny mianownik tych grup? Jako specjaliści w obu przypadkach niezbędna będzie strategia działań, która często odbiega od wspomnianej wyżej wizji.

Strategia działań w social media – od czego zacząć?

Kluczem do jej stworzenia jest dokładne zbadanie rzeczywistych potrzeb klienta, dobre poznanie jego marki oraz specyfiki rynku i branży, w których funkcjonuje. By móc to zrobić, należy postawić Klientowi trzy kluczowe pytania już na początku współpracy.

Jakie pytania zadać Klientowi na początku?

1. Jaki jest cel działań/obecności na danym kanale?

Pytanie, które wydaje się z pozoru banalne. A jednak wiele firm decydujących się na rozpoczęcie działań reklamowych nie umie na nie odpowiedzieć. Z kolei inne firmy obierają kurs na pewien cel, którym jest np. zwiększenie sprzedaży, ale ich dotychczasowe działania w tym zakresie okazują się nietrafione, przypadkowe lub po prostu mało efektywne.

2. Jakie są oczekiwania Klienta odnośnie do działań i zakresu umowy? 

Nie wszyscy Klienci muszą być zaznajomieni ze specyfiką działań reklamowych i zdarza się, że mają o nich mylne wyobrażenie. Ich oczekiwania często wykraczają poza ustalone kanały komunikacji lub formę realizacji działań, dlatego już na samym początku współpracy warto ustalić dokładny zakres umowy, wyjaśnić, czym dokładnie zajmuje się agencja oraz przedstawić zarys działań.

3. Jakiego finalnego rezultatu oczekuje Klient? 

Nie ma nic gorszego niż bezmyślne działania na jakimkolwiek kanale. Wszystko, co robimy, musi prowadzić do określonego rezultatu. Jeżeli go nie ma, Klient zrezygnuje z dalszej współpracy – nawet jeśli tworzymy genialne teksty i estetyczne kreacje, które jednak nie przekładają się na sprzedaż. Warto więc z góry ustalić jasny i przede wszystkim realny cel wspólnej pracy w określonej perspektywie czasowej.


Czytaj także:


Filip Lewandowski

Tworzę strategie, content i zabójcze kampanie reklamowe. Rozumiem potrzeby klientów i potrafię utrzymać z nimi długofalowe relacje. Mam kilkuletnie doświadczenie dziennikarskie, pracowałem również w branży PR. Social Media to dżungla, ja jestem tygrysem..