Apr 10, 2020

Czy w kryzysie należy ciąć wydatki reklamowe?

Z tego artykułu dowiesz się jak marketerzy reagują na załamanie gospodarcze, co cięcia kosztów w branży reklamowej mówią nam o ogólnym stanie gospodarki i jakie strategie marketingowe mogą przynieść wymierne pozytywne efekty w dobie kryzysu.

Mariusz Łodyga

Zarządzanie budżetem firmy w trakcie kryzysu 

Podczas kryzysu gospodarczego naturalnym zachowaniem przedsiębiorców i osób zarządzających w firmie jest cięcie wydatków, które nie są konieczne do przetrwania. Marketing i reklama zazwyczaj nie znajdują się na liście priorytetów i często cierpią najbardziej już na samym początku załamania gospodarczego.

Branża reklamowa jest trochę papierkiem lakmusowym negatywnych nastrojów w gospodarce. Służy, obok giełdy papierów wartościowych, do oceny nastrojów przedsiębiorstw. Im gorzej w gospodarce, tym gorzej w branży reklamowej. Korelacja jest niemal natychmiastowa.

                           

Czy powinno się ciąć budżet reklamowy w momencie załamania gospodarczego?

Decyzje finansowe powinny być i zazwyczaj są uwarunkowane sytuacją danej firmy. Jeżeli nie posiada ona poduszki finansowej i z dnia na dzień zaczyna tracić przychody - zaczyna się jej walka o przetrwanie, cięcia budżetowe są konieczne i bezdyskusyjne, a priorytetem staje się utrzymanie płynności finansowej. 

W przypadku, w którym firma ma zapasy gotówki pozwalające jej na utrzymanie się nad powierzchnią, zalecanym rozwiązaniem jest maksymalne ograniczanie ryzyka i ostrożne podejmowanie decyzji dotyczących wydatków. Trudne do szybkiej redukcji koszty stałe (utrzymanie biura, pensje etc.) stają się priorytetowe, natomiast budżet reklamowy schodzi na drugi plan.

Warto  pamiętać, że kryzys gospodarczy nigdy nie oddziałuje na wszystkie branże w ten sam sposób i w tym samym momencie. O ile takie branże jak branża turystyczna czy eventowa ucierpiały już w pierwszych dniach koronakryzysu, wciąż istnieją segmenty gospodarki, które nie tylko nie odczuwają spowolnienia, a wręcz przeżywają boom i wzrost przychodów - jedną z nich jest, działająca i dająca poczucie bezpieczeństwa konsumentom, branża e-commerce.

Jakie zagrożenia wynikają z działań reklamowych (lub ich braku) w kryzysie?

  • Istnieje znacznie wyższe ryzyko przepalania budżetu (wynikająca chociażby z niższej siły nabywczej oraz rzadszych decyzji o zakupie)
  • Zaprzestanie działań reklamowych może prowadzić do zaniku świadomości marki wśród konsumentów oraz do utraty sprzedaży i ustąpienia miejsca aktywniej działającej konkurencji

Dlaczego warto reklamować swoje produkty i usługi w trakcie trwania kryzysu? (jeżeli oczywiście sytuacja finansowa Twojej firmy na to pozwala) 

  • Zmniejsza się szum reklamowy (mniej firm prowadzi działania reklamowe)
  • Obniżają się stawki reklamowe
  • Łatwiej budować obraz stabilnej firmy i siłę marki, chociażby poprzez zwiększanie zaufania klientów
  • Jeżeli dany biznes zaspokaja podstawowe potrzeby konsumentów, a więc mamy pewność, że popyt na nie nie spadnie - warto wygenerować dodatkowe zasoby na marketing i tym samym zwiększyć swój udział w rynku 

Z badań Harvard Business Review wynika, że „9% firm wychodzi z recesji w kondycji lepszej niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko za sprawą inwestycji na dość dużą skalę w przyszłość, ponosząc wydatki na marketing, prace badawczo‑rozwojowe i na nowe aktywa. Reklamodawcy, którzy utrzymali lub zwiększyli wydatki na reklamę, zwiększyli sprzedaż i udział w rynku podczas recesji i później”.

Niezależnie od prowadzonych działań marketingowych, kryzys jest dobrym momentem na uważne przyjrzenie się strategii marketingowej i biznesowej firmy: 

  1. Zweryfikuj czy Twój model biznesowy dalej jest aktualny.
  2. Jeżeli jest to możliwe, przejdź na rozwiązania cyfrowe.
  3. Pracuj nad strategiami i taktykami pozwalającymi na odzyskanie lub przejęcie inicjatywy.


Prezentację z live'a przedstawiającą dane z badań i analizę rynku znajdziesz tutaj.

Więcej treści Mariusza znajdziesz na jego blogu premium-consulting.pl

Mariusz Łodyga

Specjalizuje się w strategicznym marketingu – personal & business branding. W biznesie od 17 lat. Założyciel i właściciel marki Premium Consulting. Przeprowadził blisko 300 projektów szkoleniowo-doradczych. Pracuje na zlecenie firm prywatnych, instytucji państwowych oraz uczelni wyższych.